Hyppää sisältöön

Turvallisempi tila

Kaikessa Vihreiden nuorten toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita. Meille turvallisempi tila tarkoittaa sitä, että jokaisella on vapaus olla sellainen kuin on, ilman pilkkaa, syrjintää tai häirintää. Ei siis tehdä oletuksia henkilöistä (sukupuoleen, seksuaalisuuteen tai esimerkiksi terveyteen liittyen), ei nolata ketään, ei kosketa muihin ilman lupaa, kunnioitetaan toisia ja käsitellään muun muassa arkoja aiheita kunnioittavasti. Turvallisemmassa tilassa ei arvostella muita.

Vihreiden nuorten tapahtumat, tilaisuudet ja keskusteluryhmät ovat ehdottomasti häirinnästä ja syrjinnästä vapaata aluetta. Kaikki Vihreiden nuorten toimintaan osallistuvat sitoutuvat tähän. Jos koet tai huomaat tapahtumassa häiritsevää tai syrjivää käytöstä, ilmoita siitä tapahtuman, tilaisuuden tai ryhmän omille häirintäyhdyshenkilöille.

Kiireettömissä asioissa tai tapahtumiemme ulkopuolisen toiminnan puitteissa (verkkotyöskentely, kokoukset, muu vuorovaikuttaminen) voit antaa myös nimetöntä palautetta yhdenvertaisuuslomakkeella.

Turvallisemman tilan periaatteet

 • Älä tee oletuksia henkilöstä, hänen taustoistaan tai mielipiteistään ihonvärin, muiden ulkoisten ominaisuuksien tai puheen perusteella. Älä oleta maantieteellisen alkuperän pohjalta.
 • Älä oleta ihmisen sukupuolta tai seksuaalisuutta.
 • Älä oleta kaikkien pystyvän siihen mihin sinä pystyt. Älä oleta kaikkien olevan terveitä.
 • Älä halvenna tai nolaa toisia.
 • Pyri tunnistamaan oma valta-asemasi suhteessa muihin ja toimi se tiedostaen.
 • Älä koske toisia ilman lupaa, kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa ja hänen itse määrittelemiään rajoja.
 • Älä arvota ihmisiä tai heidän näkemyksiään sen perusteella noudattavatko heidän ulosantinsa kielioppisääntöjä tai ovatko ne täydellisesti jäsenneltyjä. Kunnioita toisen puheenvuoroa sen muodosta riippumatta.
 • Älä toisinna puheessasi, teoissasi tai käytöksessäsi rasistisia ja syrjiviä stereotypioita edes “vitsillä” tai “ironisesti”.
 • Älä käytä ableistisia eli vamman tai terveydentilan perusteella halventavia termejä.
 • Tue ja mahdollista toisten osallistumista ja kuulluksi tulemista esimerkiksi avaamalla itsesi ja toisten käyttämät termit ja vaikeat käsitteet.
 • Käsittele arkoja aiheita kunnioittavasti ja sensitiivisesti. Muista, että ne voivat olla toisille henkilökohtaisia. Käytä tarvittaessa sisältövaroituksia.
 • Älä jaa työtä ja tehtäviä sukupuolen perusteella. Rohkene aktiivisesti rikkomaan perinteisiä sukupuolirooleja.
 • Kunnioita jokaisen oikeutta ottaa taukoja, poistua tai olla osallistumatta tiettyihin toimintoihin, äläkä kyseenalaista syitä tähän.
 • Hyväksy virheet ja erimielisyydet.
 • Älä arvostele muiden ulkonäköä.
 • Älä riko kirjesalaisuutta tai kerro eteenpäin luottamuksellisena kerrottuja asioita.

Jaa somessa: