Hyppää sisältöön

Vaikuta Vihreissä nuorissa

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitolla on jos jonkinmoista linjapaperia ja ohjelmaa. Miten sinä voit jäsenenä vaikuttaa liiton kantoihin ja toimintaan?

TOIMINTAA OHJAAVAT DOKUMENTIT
Eli talousarvio, toimintasuunnitelma ja jatkuvan toiminnan kuvaus. Näistä käydään aina ennen liittokokousta lausuntokierros, johon voi antaa kommentit. Jokaisella jäsenellä ja yhdistyksellä on oikeus antaa kommentit ja lausua asiakirjoista.

Seuraava tilaisuus vaikuttaa näihin dokumentteihin on liittokokous, jossa dokumentteihin voi tehdä muutosesityksiä, mikäli on liittokokousedustaja. Muutosesityksiin voi vaikuttaa liittokokouksen iltatyöryhmissä ja lopulta sunnuntain äänestyksissä.

VANHAT OHJELMAT JA LINJAPAPERIT
Muutoksia ohjelmiin ja linjapapereihin voi tehdä jatkuvasti (syysliittokokouksen 2012 päätöksellä ohjelmat ja linjapaperit ovat meillä siis jatkuvasti auki, eikä näitä tarvitse erikseen minkään instanssin avata muutosesityksille).

Muutoksista ohjelmiin päättää liittokokous ja linjapapereihin (pamfletit, visiot) hallitus. Muutokset ohjelmiin tulee jättää viimeistään neljä viikkoa ennen liittaria, jotta se ehtii saman vuoden liittokokouksen käsittelyyn.

Lisätietoa muutosesitysten tekemisestä näihin dokumentteihin löydät täältä: vihreatnuoret.fi/muutosesitys/

UUDET OHJELMAT
Uudet ohjelmat hyväksytään liittokokouksessa. Myös niihin järjestetään avoin kommentointikierros toimintaa ohjaavien dokumenttien tapaan, ja myös niihin voi tehdä muutosesityksiä liittokokouksessa, mikäli on kokousedustaja.

LYHYET KANNAT
Vihreiden nuorten lyhyet kannat ovat ohjelmille alisteisia ja niistä päättää liittohallitus. Kaikki liiton jäsenet voivat esittää hallitukselle muutosta lyhyisiin kantoihin. Ole yhteydessä pääsihteeriin ja puheenjohtajiin, jotka vievät esityksesi seuraavaan liittohallituksen kokoukseen.

MUUT TOIMINTATAVAT
Asiat, joihin ei löydy muuta vaikutusreittiä, tuodaan esille liittokokousaloitteina. Aloite voisi esimerkiksi koskea jotakin liiton toimintatapaa, esimerkiksi millaisia kokoustarjoiluja liiton tapahtumissa tarjotaan. (Tällaista asiaa ei määritellä dokumenteissa, joten oikea tapa vaikuttaa siihen on silloin aloite.)

HALLITUKSEN SELVITYS
Hallituksen selvityksen jostakin asiasta saa tekemällä liittokokousponnen. Liittokokouksessa on mahdollista jättää esityslistan ulkopuolelta hallitukselle ponsia, joilla hallituksen toivotaan selvittävän tai valmistelevan jotakin asiaa. Ponnet käsitellään kokouksen lopussa kohdassa muut esille tulevat asiat. Hyväksyessään ponnen liittokokous velvoittaa hallituksen vastaamaan ponnen jättäjille ensi tilassa ja tuomaan vastauksensa tiedoksi seuraavalle liittokokoukselle.

Kuten muillakin esityksillä, myös ponsilla pitää olla esittäjän lisäksi vähintään yksi kannattaja. Vain kannatetut esitykset käsitellään. Ponsilla ei voi velvoittaa hallitusta toteuttamaan mitään eikä ponsilla voi olla taloudellisia vaikutuksia tulevana vuotena.

Jaa somessa: