Hyppää sisältöön

Ei hakata luonnonmetsiä – hallituksen toimet luontokadon pysäyttämiseksi ovat riittämättömiä

Suomen luonnonmetsät ovat vaarassa. Yli 20 valtion mailla sijaitsevaa luonnonmetsää on hakkuu-uhan alla jo tänä talvena. Sen lisäksi, että hakkuut uhkaavat korvaamatonta luontoa sekä kiihdyttävät luontokatoa, ne ovat myös ristiriidassa hallituksen julkilausutun politiikan kanssa. Hallitus väittää, että sen tavoite on pysäyttää luontokato ja suojella luonnonmetsät, mutta samaan aikaan valtion alainen Metsähallitus toteuttaa hakkuita arvokkaissa luontokohteissa. Vasemmistonuoret ja Vihreät nuoret liittyvät ympäristöjärjestöjen hälytykseen luonnonmetsien puolesta. Nyt on aika toimia hakkuiden lopettamiseksi ja metsien suojelemiseksi. 

“Päättäjät eivät voi katsoa vierestä, kun luonnolle ja ihmisille elintärkeitä metsiä uhkaa tuho. Kun nämä metsät hakataan, ei niitä saada enää takaisin. Enemmistö suomalaisista kannattaa metsien suojelun lisäämistä ja hakkuiden rajoittamista. Vaadimme, että nämä metsät asetetaan hakkuukieltoon välittömästi ja Suomen viimeiset luonnonmetsät suojellaan pikimmiten. ”, sanoo Vasemmisto nuorten puheenjohtaja Pinja Vuorinen.

Maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö valmistelevat parhaillaan kriteeristöä vanhojen ja luonnontilaisten metsien suojelemiseksi. Ympäristöjärjestöt ovat nostaneet esiin huolen siitä, että kriteeristöstä tehdään tarkoituksella tiukka, jotta lisäsuojelua ei merkittävissä määrin tarvitsisi tehdä ja jo nyt on tiedossa, että ne eivät tule kattamaan kaikkia luontoarvoiltaan tärkeitä metsiä. Mikäli suojelupinta-alaa ei lisätä huomattavasti, jatkuu luontokato vääjäämättä. 

“Luontokadon pysäyttäminen on yksi ihmiskunnan kohtalonkysymyksistä. Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen tulee tarkoittamaan ekosysteemien häiriintymistä, köyhtymistä ja pahimmillaan katoamista. Tämä uhkaa niin ruoantuotantoa, ihmisten terveyttä, puhtaan veden saatavutta kuin kykyämme sopeutua ilmastokriisin seurauksiin. Emme anna hallituksen tuhota tulevaisuuttamme lyhytnäköisen voitontavoittelun nimissä.”, toteavat Vihreiden nuorten puheenjohtajat Selinä Nera ja Miro Ilvonen.

”Hallituksen on lopetettava esiintymästä julkisuudessa luontokadon pysäyttäjänä ja ryhdyttävä välittömästi konkreettisiin toimenpiteisiin. On täysin mahdollista säilyttää elinkelpoinen planeetta, jos viimeisetkin luonnonmetsät suojellaan ja metsäyhtiöt ei saa ostaa puuta luonnonmetsistä. Lisäksi luonnonmetsät on asetettava ehdottomaan hakkuukieltoon ja jatkuvan kasvatuksen menetelmiä on tuettava monimuotoisuuden turvaamiseksi. Suojelemiskriteerien laatimiseen on osallistettava vahvasti ympäristöjärjestöjä sekä luontakadon pysäyttämiseen perehtyneitä asiantuntijoita.”, tiivistävät Vasemmisto nuorten ja Vihreiden nuorten puheenjohtajat Vuorinen, Nera ja Ilvonen.

Jaa somessa:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Lisää aihealueeseen liittyen