Hyppää sisältöön

Vihreät nuoret: Työelämän epätasa-arvoon on puututtava!

Vihreät nuoret vaatii määrätietoisia toimia työelämän epätasa-arvoon puuttumiseksi. Koronakriisin aikana monien naisvaltaisten alojen työntekijät, kuten opettajat ja hoitajat ovat saaneet ansaitsemaansa kiitosta, mutta pelkät kiitokset ja sanallinen arvostus ei riitä korjaamaan työelämän rakenteellista epätasa-arvoa.

“Vaikka Suomesta usein puhutaan tasa-arvon mallimaana, leimaa työelämäämme vahva sukupuolittuneisuus ja epätasa-arvo. Naisen euro on edelleen 84 senttiä ja rodullistettujen, vammaisten tai muihin vähemmistöihin kuuluvien naisten euro vielä vähemmän. Työelämän eriytyminen miesten ja naisten töihin ja naisvaltaisten alojen matalampi palkkaus on todella suuri ongelma, johon tarvitaan pikaisesti ratkaisuja”, vaatii Vihreiden nuorten puheenjohtaja Brigita Krasniqi.

“Vastikään julkaistusta, nuorten arvoja ja asenteita mittaavasta nuorisobarometrista käy ilmi, että nuorten naisten huoli työelämässä jaksamisesta ja omasta työmarkkina-asemasta on kasvanut. Työelämän epätasa-arvoiset rakenteet vaikuttavat todennäköisesti jo varhaisessa vaiheessa tyttöjen ja nuorten huoliin työelämästä. Sillä on väliä, miten työelämä näyttäytyy nuorten naisten näkökulmasta”, toteaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Amanda Pasanen.

“Tuoreen työolotutkimuksen mukaan nuorten naisten epävakaa työmarkkina-asema ei ole muuttunut miksikään viimeisten 20 vuoden aikana. Osa-aikatyön määrä on kasvanut ja nuoret naiset ovat myös miehiä harvemmin vakituisissa työsuhteissa. Nuoret naiset nähdään edelleen työnantajalle riskinä, äitiysvapaiden ja perhevapaiden takia. Raskaussyrjinnästä on päästävä eroon”, vaatii Vihreiden nuorten puheenjohtaja Brigita Krasniqi.

“Palkka-avoimuuden lisäämisen, naisvaltaisten alojen palkkakuopan umpeen kuromisen sekä pörssiyhtiöiden hallitusten sukupuolikiintiöiden lisäksi on vahvistettava tasa-arvotyötä oppilaitoksissa, jotta kaikkia nuoria kannustetaan ennakkoluulottomasti tutustumaan koko työelämäkenttään. Nuorten yksilöllisiä uravalintatoiveita on tuettava nykyistä paremmin”, päättää Vihreiden nuorten puheenjohtaja Amanda Pasanen.

Lisätietoja:
Vihreiden nuorten puheenjohtajat
Amanda Pasanen +358 409611330
Brigita Krasniqi +358 451312554 
puheenjohtajat@vihreatnuoret.fi

Jaa somessa:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Lisää aihealueeseen liittyen