Hyppää sisältöön

Vihreät nuoret kannustaa ylioppilaskuntia luopumaan neuvotteluista SYL:n hallituksen valinnassa

Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) liittokokouksen hallitusneuvotteluista ja niiden ongelmallisuudesta on puhuttu opiskelijaliikkeessä jo useita vuosia. Tänä vuonna opiskelijoiden keskuudessa on herännyt entistä vahvempaa halua luopua neuvotteluista kokonaan. Vihreät nuoret haluavat kunnioittaa tätä tahtotilaa, edistää demokraattisempaa opiskelijaliikettä ja kannustaa liittokokouksessa toimivia delegaatioita luopumaan hallitusneuvotteluista.

Perinteisesti SYL:n liittokokouksessa omia ylioppilaskuntiaan edustavat delegaatit ovat muodostaneet erilaisia neuvottelukuntia pohjaten ylioppilaskuntataustaan, opiskelualaan tai poliittisiin näkemyksiin. Nämä neuvottelukunnat ovat keskenään sopineet valittavasta puheenjohtajasta sekä hallituksen jäsenistä. Neuvotteluja on puolusteltu usein sillä, ettei yksittäinen liittokokousedustaja tunne ehdokkaita riittävästi tehdäkseen valistuneen päätöksen. Me emme kuitenkaan näe, että välittömän vallan antaminen neuvottelukunnille yksittäisten delegaattien sijaan on kestävä ratkaisu, vaan ongelman lakaisemista maton alle.

Demokratiaa palvelee paremmin, jos kaikissa ylioppilaskunnissa pyritään entistä aktiivisemmin tekemään työtä sen eteen, että jokainen liittokokousdelegaatti on riittävän perillä siitä, mistä on tulossa päättämään. Lisäämällä tutustumismahdollisuuksia ehdokkaisiin ja mainostamalla myös oman ylioppilaskunnan ulkopuolelta tulevia ehdokkaita paikallisesti ylioppilaskuntien delegaatioiden ja edustajistojen sisällä sekä ennen liittokokousta että sen aikana loisi delegaateille aidosti paremmat lähtökohdat tehdä harkittuja päätöksiä.

Neuvottelukulttuuria puolletaan usein myös argumentilla, että neuvotteluista luopuminen siirtäisi neuvottelut tapahtumaan piilossa joka tapauksessa. Kuitenkin jo nyt neuvotteluja varten laaditaan yhteisiä sääntöjä ja sopimuksia, joita neuvottelukunnat sitoutuvat noudattamaan. Aivan samalla tavalla voitaisiin luoda yhteinen sopimus, jolla pidättäydyttäisiin neuvottelemasta vaalin tulosta.

Neuvotteluihin pohjaava valintatapa ei kaikissa tapauksissa tue sitä, että parhaat ehdokkaat tulisivat valituiksi. Neuvottelut asettavat eri ylioppilaskunnista tulevat ehdokkaat epätasa-arvoiseen tilanteeseen, esimerkiksi ylioppilaskuntien suurista kokoeroista johtuen.

Kannatamme suoran demokratian lisäämistä SYL:n hallitusvalintoja tehdessä ja toivomme, että jokainen liittokokousdelegaatti pääsee tulevissa liittokokouksissa äänestämään vain ja ainoastaan oman näkemyksensä mukaan parhaiksi katsomiaan ehdokkaita.

Lisätietoja

Vihreiden nuorten puheenjohtajat

puheenjohtajat@vihreatnuoret.fi
Amanda Pasanen 0409611330
Sameli Sivonen 0504066855

Jaa somessa:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Lisää aihealueeseen liittyen