Hyppää sisältöön

Vihreät nuoret: Jäämeren rata on hyökkäys ihmisoikeuksia ja ympäristöä vastaan

Kannanotto Jäämeren rataa vastaan – kuvana Lapin luonto.

Vihreät nuoret vaatii hallitusta lopettamaan Jäämeren radan suunnittelun. Ratahanke on liikenneministeriön oman arvion mukaan taloudellisesti kannattamaton ja uhkaa arktista luontoa sekä saamelaisten kulttuuria ja perinteisiä elinkeinoja.

Jäämeren radan ympäristöhaitat ovat moninkertaiset verrattuna radan hyötyyn tai tarpeellisuuteen. Rata tulee väistämättä kulkemaan tärkeiden luonnonsuojelualueiden läpi. Lisääntynyt öljy-, metsä- ja kaivosteollisuus alueella kiihdyttää ilmastonmuutosta ja tuhoaa herkkää arktista luontoa. Alueelle tulisi radan myötä nousemaan myös muuta infrastruktuuria ja rakennustyömaita.

“Lapin luontoa ei tule nähdä vain raaka-ainevarastona. Jäämeren radasta hyötyy lähinnä luontoa tuhoava kaivosteollisuus. Liikenneministeriön teettämä konsulttiselvitys on paljastanut, että hanke on taloudellisesti kannattamaton. Radan hinta Suomelle tulisi alustavan arvion mukaan olemaan noin 3 miljardia euroa” toteaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Iiris Suomela.

“Ilmastonmuutoksen kiihdyttämisen ja luonnon monimuotoisuuden tuhoamisen sijaan meidän tulee pyrkiä hidastamaan haitallista kehitystä. Pohjoiset havumetsät ovat valtamerten jälkeen maailman toiseksi suurin hiilivarasto. Laajat hakkuut ja niiden lisääminen mittavien teollisuusinvestointien vuoksi on erittäin haitallista pohjoisille metsille, joiden uudistuminen on hidasta” kertoo Vihreiden nuorten puheenjohtaja Sameli Sivonen.

Jäämeren rataa ei ole suunniteltu paikallisväestöä kuunnellen tai paikallisia varten. Saamenmaan lävistävä infrastruktuurihanke muuttaisi paikallisten elämää ja vaikeuttaisi nykyisiä elinkeinoja suuresti etenkin saamelaisten osalta. Paliskuntiin perustuvalla porotaloudella on olennainen rooli saamelaisten kulttuurin säilymisen kannalta, ja toteutuessaan ratahanke halkoo paliskunnat.

“Jäämeren rata -hanke rikkoo Suomen perustuslain saamelaisille takaamaa oikeutta ylläpitää ja kehittää kieltään ja kulttuuriaan. Saamelaisten kuuleminen prosessissa on ollut heikkoa ja esimerkiksi tulkkauksessa on ollut puutteita. Lisäksi hanke loukkaa saamelaisten itsemääräämisoikeutta ja on ristiriidassa YK:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan yleissopimuksen ja Pariisin ilmastosopimuksen kanssa” toteaa Iiris Suomela.

“Jos hallitus haluaa panostaa raideliikenteeseen ja kehittää Suomen taloutta kestävällä tavalla, tulee ensisijassa panostaa pääradan junayhteyksien nopeuttamiseen sekä Helsinki-Tallinna-tunneliin, joka toteutuessaan luo aidon vaihtoehdon lentomatkailulle Eurooppaan”, Sameli Sivonen toteaa.

Lisätietoja

Sameli Sivonen, 050 406 6855

Iiris Suomela, 044 349 2228

puheenjohtajat@vihreatnuoret.fi

Jaa somessa:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Lisää aihealueeseen liittyen