Hyppää sisältöön

Vihreät nuoret ja Maaseutu- ja erävihreät vaativat luontolain käyttöönottoa

Vihreät nuoret ja Maaseutu- ja erävihreät vaativat luontolakia metsien käytön kokonaisuuden hallitsemiseksi.

Suomen metsiä tarvitaan metsälajien suojeluun, hiilinieluiksi ja -varastoiksi sekä talouskäyttöön. On aivan selvää, että näitä asioita on edistettävä samanaikaisesti, ja moni ministeriöissä valmisteltu strategia näin väittää tapahtuvankin. Jyväskylän yliopiston tutkijat havaitsivat kuitenkin tutkimuksessaan vakavia puutteita kokonaissuunnittelussa verratessaan Suomen eri strategioiden puun tarvetta ja suojelulupauksia. 

“Metsätaloutta kaupataan suomalaisille usein jopa ilmastotekona, mutta biotalous edellä menevät ilmastotoimet ovat myös suuri uhka biodiversiteetille. Metsätalouden aidon kestävyyden osoittaminen onkin ollut hankalaa. Useimmat biotuotteet ovat myös riittämättömiä fossiilisten korvaajia juuri sillä aikajänteellä, millä ilmastotoimia tarvitaan”, muistuttavat Vihreiden nuorten puheenjohtajat Peppi Seppälä ja Jami Haavisto.

Epäselvien strategioiden ja epävarmojen ilmastolupausten tulisi herättää keskustelua siitä, kuinka biotaloutta voidaan edistää metsäluonnon suojelun ja ilmastokriisin torjumisen ehdoilla niin, että kestävä metsätalous olisi myös metsänomistajalle kannattavaa. 

“Ilmastoon ja monimuotoisuuteen liittyvien tavoitteiden toteutuminen edellyttää metsien suojelun lisäämistä esimerkiksi METSO-rahoitusta parantamalla, mutta myös kasvattamalla jatkuvan kasvatuksen osuutta reilusti”, toteavat Maaseutu- ja erävihreiden Minna Hölttä, Jenni Kuisti ja Tarmo Ketola.

Suomeen tarvitaan kokonaisvaltaista ympäristöpolitiikkaa. Luonnon monimuotoisuutta vahvistavat toimet tulee nostaa ilmastotoimien rinnalle ja ilmastotoimien vaikuttavuus ja vaikutukset monimuotoisuuteen tulee selvittää huolella. On selvää, etteivät hajanaiset ja köyttä eri suuntiin vetävät strategiat ja ministeriöt kokonaisuuden hallintaan kunnolla pysty. 

“Suomeen tarvitaan ilmastolain rinnalle vahva kaikkea toimintaa ohjaava luontolaki, joka sitouttaisi päättäjät, ministeriöstä huolimatta, pysäyttämään luontokadon”, vaativat kaikki yhdessä. 

Allekirjoittajat: 

Peppi Seppälä ja Jami Haavisto, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtajat

Minna Hölttä, Tarmo Ketola ja Jenni Kuisti, Maaseutu- ja erävihreät ry

Jaa somessa:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Lisää aihealueeseen liittyen