Hyppää sisältöön

Vihreät nuoret: Eläinsuojelulaki suojelee eläintuottajia enemmän kuin eläimiä

Hallituksen luonnos uudeksi eläinsuojelulaiksi on tällä hetkellä eduskunnassa lausuntokierroksella. Valitettavasti kunnianhimo ja todelliset uudistukset puuttuvat laista kokonaan, sillä Sipilän hallitusohjelmassa on linjattu, että eläintuottajille ei saa koitua muutoksista lisäkustannuksia. On kuitenkin selvää, ettei eläinoikeuksien täysimääräinen toteutuminen ole mahdollista ilman lisäpanostuksia. Siksi Vihreät nuoret esittävät lainsäädännön tiukennusten lisäksi eläintuotannon tukien pikaista uudistamista niin, että ne kannustavat eläinsuojelun tason merkittäviin parannuksiin.

Hallituksen luonnoksessa eläinsuojelulaiksi vaatimus eläinten olennaisten käyttäytymistarpeiden mahdollistamisesta ei toteudu, kun lypsylehmien parsinavettoja ei kielletä ja turkistarhaus pysyy laillisena.

“Myös tuotantoeläimillä tulee olla mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen. Parressa kiinni oleva lehmä ei pääse liikkumaan, mikä estää räikeästi lehmän lajityypillisen käyttäytymisen. Parsinavetat ovat kiellettyjä Norjassa ja Tanskassa – miksi Suomi laahaa perässä?” puheenjohtaja Sameli Sivonen kysyy.

Vihreät nuoret vaativat parsinavettojen ja turkistarhauksen kieltämistä sekä jatkuvan vedensaannin lisäämistä lakiluonnokseen. Tällä hetkellä hallitus ei ole säätämässä jatkuvaa vedensaantia pakolliseksi, vaikka lain valmisteluun osallistunut asiantuntijaryhmä puolsi sitä. Eläinten altistaminen pitkittyneelle janolle aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä, jonka välttäminen on listattu jo lain yleisissä periaatteissa.

Eläinten itseisarvon tunnistaminen tulee olla paremmin esillä uudessa laissa. Tällä hetkellä itseisarvo mainitaan vain lain perusteluissa.

“Eläimet eivät ole olemassa vain ihmistä varten. Siksi eläinten ihmisestä riippumattoman arvon tunnistaminen myös lakipykälissä on tärkeää paitsi lain tulkinnan kannalta mutta myös asennevaikuttamisen keinona” puheenjohtaja Iiris Suomela toteaa.

Vihreät nuoret vaatii eläinten itseisarvoa kunnioittavaa eläinsuojelulakia ja on siksi mukana tänä lauantaina Rautatientorilla järjestettävässä Eläinten ääni -mielenosoituksessa.

Lisätietoja:

Vihreiden nuorten puheenjohtajat (puheenjohtajat@vihreatnuoret.fi)
Sameli Sivonen, 050 4066855
Iiris Suomela, 044 3492228

Vihreillä nuorilla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa

Jaa somessa:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Lisää aihealueeseen liittyen