Hyppää sisältöön

Ehdokkaat Varsinais-Suomen vaalipiirissä

Alina Heywood, 20, Varsinais-Suomen vaalipiiri
Olen ehdolla, sillä haluan olla toimia nuorten äänitorvena eduskunnassa. Olen kyllästynyt siihen, että nuorten asiat lakaistaan jatkuvasti maton alle. Nuoret tarvitsevat aidosti nuoren ehdokkaan ajamaan heidän asioitaan. Me olemme se ikäluokka, joka kohtaa ilmastonmuutoksen ja huonojen päätösten vaikutuksen arjessa nyt ja erityisesti tulevina vuosikymmeninä. Haluan, että meillä on vuosikymmenienkin päästä maapallo, jolla on hyvä elää. Haluan muuttaa Suomea keskittymällä kestävään ja tulevaisuuteen suuntaavaan politiikkaan. Emme voi enää tehdä sellaisia päätöksiä, jossa mietitään vain nykyhetken parasta. Ilmastonmuutos ei odota. Tämän lisäksi koulutukseen on satsattava, perustulo on saatava ja syrjäytymisen ehkäiseviin toimiin on panostettava.

facebook.com/alinajheywood/
IG: @alinajuliaa
Twitter: @alina_heywood

Saara Ilvessalo, 29, Varsinais-Suomen vaalipiiri
Maailma ei odota sitä, että joku muu jossakin ratkaisee ongelmat: ilmastonmuutoksen, koulutusleikkaukset, demokratiakriisin ja epätasa-arvon. Olen mukana politiikassa, koska haluan tehdä osani. Olen ratkaisukeskeinen juristi ja realistinen optimisti ja Itämeri-tutkija. Olen tehnyt töitä kestävien ratkaisujen puolesta yli 10 vuotta paikalliselta tasolta kansainvälisiin tehtäviin. Uskon arvoihin perustuvaan asiakeskeiseen päätöksentekoon, joka perustuu parhaaseen tietoon ja jota tehdään intohimolla. Eduskunnassa haluan: suojella ilmastoa, Itämerta ja luontoa, rakentaa kestävää liikkumista, kaupunkiseutuja ja työtä, puolustaa sivistystä, tutkimusta ja ennaltaehkäiseviä palveluita sekä vahvistaa ihmisoikeuksia, demokratiaa ja yhdenvertaisuutta.

facebook.com/Ilvessalo
IG: @saarailvessalo
Twitter: @SaaraIlvessalo

Riina Lumme, 26, Varsinais-Suomen vaalipiiri
Eduskunta tarvitsee nyt ihmisiä, jotka pystyvät katsomaan tämän hetken lisäksi huomiseen ja tekemään politiikkaa, joka kohtelee oikeudenmukaisesti nykyisiä ja tulevia sukupolvia. Ilmastonmuutos on ratkaistava seuraavien vuosikymmenten aikana ja me olemme viimeinen sukupolvi, joka sen voi tehdä. Siksi haluan olla varmistamassa, että voimme myöhemmin sanoa tehneemme riittävästi. Myös koulutuksen eriarvoistuminen ja rahoitusleikkausten kierre on pysäytettävä nyt, jotta saamme nostettua väestön koulutustasoa ja tuettua kaikkia oppijoita tutkintoon asti. Koulutus on Suomen tärkein voimavara ja tulevaisuuden turva, eikä meillä ole varaa menettää yhtään tulevaisuuden osaajaa. Koulutuspolitiikassa olen toiminut vuosia sekä lobbarina että valmistelijana, ja nyt haluan viedä osaamiseni eduskuntaan.

facebook.com/riinalumme
IG: @rillumme
Twitter: @riinalumme

Niina Ratilainen, 33, Varsinais-Suomen vaalipiiri
Ilmastonmuutos voidaan viedä torjua, hyvinvointivaltio voi pelastua ja tasa-arvo voi mennä eteenpäin. Olen turkulainen toisen kauden kaupunginvaltuutettu ja vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja. Uskon, että maailma muuttuu, kun sitä muutetaan. Tätä työtä olen tehnyt kotikaupungissani Turussa ja seuraavaksi on eduskunnan vuoro. Haluan, että 2020-luvulla tehdään kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa, aloitetaan perustulouudistus ja satsataan raideliikenteeseen. Olen lähtenyt tekemään politiikkaa, sillä haluan, että jätämme maapallon tuleville sukupolville parempana kuin sen itse saimme. Eduskunnassa haluan torjua ilmastonmuutosta, palauttaa uskon koulutukseen ja torjua köyhyyttä. Suomeen tarvitaan feministinen hallitus, joka ottaa kasvihuonepäästöjen vähentämisen vakavasti. Siihen tarvitaan vihreitä.

facebook.com/RatilainenNiina/
IG: @niinarat
Twitter: @niinaratilainen

Sofia Virta, 28, Varsinais-Suomen vaalipiiri
Olen ehdolla, koska haluan pystyä osaltani vaikuttamaan siihen, että Suomessa tehdään aidosti kestävää, vastuullista ja oikeudenmukaista politiikkaa. Politiikkaa, joka on koko kansan asia – ei vain tiettyjen ryhmien etuoikeus – ja jossa päätösten vaikutuksia arvioidaan meneillä olevaa eduskuntakautta paljon pidemmälle. Haluan muuttaa Suomen eduskuntaa lapsilähtöisemmäksi, köyhyyttä torjuvaksi, eläimet ja luonnon nykyistä paremmin huomioivaksi sekä pk-yrittäjyyteen kannustavaksi.

Eduskunnassa tulee olla rohkeutta arvioida päätösten vaikutuksia tulevaisuudessa; se mikä näyttää tänään hyvältä budjetissa, ei välttämättä ole sitä seuraavalla hallituskaudella. Sen minkä säästämme tänään, maksammeko moninkertaisena myöhemmin? Ja voiko kaikkea korjata rahalla? Tehdään kerralla kestäviä ja eettisiä päätöksiä. Huomioidaan päätösten vaikutukset eri ihmisryhmien näkökulmasta – eläimiä ja luontoa unohtamatta. Taistellaan ilmastonmuutosta vastaan ja kannetaan vastuu. Ollaan aidosti oikeudenmukaisia. Ei sokeuduta ajamaan vain tiettyjen ryhmien etuja. Eduskunnan tulee sitoutua rakentamaan sellaista yhteiskuntaa ja maailmaa, jossa yksikään lapsi ei joudu laiminlyödyksi tai unohdetuksi. Yhteiskuntaa, jossa yksikään lapsi ei joudu kärsimään poliittisen päätöksenteon seurauksista. Yhteiskuntaa, jossa jokainen lapsi on yhtä arvokkaassa asemassa.

facebook.com/sofiavirtaofficial
IG: @Virtasofia
Twitter: @VirtaSofia

Jaa somessa: