Hyppää sisältöön

Ehdokkaat eurovaaleissa 2019

Anna äänesi Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden ehdokkaille! Ehdokkaamme ovat 18–30-vuotiaita nuoria tai alle 35-vuotiaita opiskelijoita. Tutustu myös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden vaaliteemoihin!

Ge din röst åt Gröna ungas och studerandes kandidater! Våra kandidater är 18-30 år gamla eller under 35 år gamla studeranden.

Alviina Alametsä

Kaupunginvaltuutettu, projektipäällikkö
26 vuotta, Helsinki

Ilmastokriisi ja eriarvoistuminen ylittävät valtioiden rajat. Ratkaisut on löydettävä yhdessä. Siksi olen ehdolla Euroopan parlamenttiin. Siirretään Eurooppa raiteille, ja rakennetaan talous sosiaalisesti ja ekologisesti kestäväksi. Nostetaan ihmisoikeudet, rauhanvälitys ja ympäristönsuojelu EU:n tavoitteiden kärkeen.

Olen Helsingin kaupunginvaltuutettu, tasa-arvotoimikunnan puheenjohtaja ja maailmanpolitiikan tutkimuksen maisteriopiskelija. Taustani on kansainvälisissä työtehtävissä konfliktinratkaisu- ja dialogihankkeissa. EU:n roolia rauhanvälittäjänä ja siltojen rakentajana tulee vahvistaa, jotta voimme tehokkaasti ratkaista globaalit haasteet.

Nykyään työskentelen Mielenterveyspoolin projektipäällikkönä, ja olen mielenterveyspalveluiden Terapiatakuu-kansalaisaloitteen vireillepanija. Edistetään hyvää mielenterveyttä myös EU:n työllisyyspolitiikassa ja terveysrahoituksessa.

On aika rakentaa tulevaisuuden Eurooppa, jossa ihmiset ja luonto voivat hyvin. Sinun äänesi ratkaisee.

Bella Forsgrén

Kansanedustaja, yhteiskuntatieteiden opiskelija
27 vuotta, Jyväskylä

Euroopan tulevaisuus on monin tavoin nuorten käsissä – siksi onkin äärimmäisen tärkeää saada nuoret äänestämään myös eurovaaleissa. Olen ehdolla näissä vaaleissa, koska tarvitsemme ympäri Suomen nuoria ehdokkaita: Heitä, joita ilmastonmuutos koskettaa erityisesti. Heitä, joille tasa-arvoinen, inhimillinen ja demokratiaa puolustava Eurooppa on tulevaisuutta.

Ilmastovaalit jatkuvat ja olemme kaikki ison haasteen edessä: Kestävä ilmastopolitiikka on saatava politiikan keskiöön sekä Suomessa että EU:ssa. Suomen EU-puheenjohtajakausi kolkuttelee ovilla – näiden vaalien aikana on luotava painetta parempaan ilmastopolitiikkaan myös puheenjohtajakauden osalta. EU:n on nyt toimittava yhteneväisessä rintamassa koko maapallon puolesta.

Miikka Keränen

Kauppatieteiden kandidaatti, opiskelija
28 vuotta, Rovaniemi

Euroopan unioni on onnistunut luomaan vakautta ja vaurautta maailmaan. Nyt kuitenkin tarvitaan myös lisää vihreyttä ja vapautta: Olen ehdolla Euroopan parlamenttiin, koska nyt tarvitaan reilua muutosta.

EU:n on edistettävä ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja rauhaa kaikkialla maailmassa. EU:n on oltava turvallinen koti kaikenlaisille ihmisille, myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville. EU:n on turvattava nuorten tulevaisuus. EU:n on pysäytettävä ilmastokriisi ja luonnon monimuotoisuuden tuhoutuminen.

Olen vastuullisesta liiketoiminnasta gradua kirjoittava kauppatieteilijä, opintonsa aloittanut tuleva vaatetussuunnittelija sekä leipuri-kondiittori. Olen avoimesti homoseksuaali kirkkovaltuutettu ja vihreä kaupunginvaltuutettu. Olen feministi, joka haluaa laittaa kaapit paskaksi. Olen federalisti, joka haluaa elää unionissa, joka ratkoo globaaleja ongelmia.

Tasa-arvo ja tulevaisuus tarvitsevat puolustajansa. Äänestä vapaasti.

Bicca Olin

Opiskelijajärjestön puheenjohtaja, samhällsdebattör
20 vuotta, Helsinki

12-vuotiaana kyllästyin seuraamaan maailman vääryyksiä. Ymmärsin, että päätöksiä tekevät ihmiset, joita ei vaikuttanut kiinnostavan mitä koulutukselle, nuorille tai tulevaisuudelle tapahtui. Päätin olla osa muutosta.

Siitä lähtien jokaisen päiväni päätavoite on ollut maailman muuttaminen, ja sitä olen tehnyt siitä lähtien, erityisesti koulutuspolitiikan, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden parissa. Opiskelijajärjestön puheenjohtajana olen päässyt edistämään nuorten asioita kansainvälisesti, ja huomannut, että huoli ihmisten hyvinvoinnista, ilmastonmuutoksesta, koulutusleikkausten vaikutuksista ja päättäjien välinpitämättömyydestä ovat yhteisiä. Siksi myös ratkaisujen kuuluisi olla yhteisiä, ja EU antaa siihen mahdollisuuden.

Olen ehdolla, jotta Euroopan parlamentti aidosti edustaisi EU:n asukkaita, ja jotta nuorempien sukupolvien ääni kuuluisi paremmin. Nyt on aika kiinnostua tulevaisuudesta.

Sameli Sivonen

Vihreiden nuorten puheenjohtaja, arkkitehtuurin ja taloustieteen opiskelija
28 vuotta, Helsinki

ILMASTOYSTÄVÄLLISEN LIIKKUMISEN EUROOPPA! Mun Eurooppa on avoin ja rajaton, missä jokainen saa liikkua vapaasti. Mahdollistetaan tämä ilmastoystävällisesti. Viidennes ilmastokuormastamme aiheutuu liikkumisesta. Pistetään Eurooppa raiteille ja lennot verolle. Palautetaan yöjunat ympäri Euroopan ja rakennetaan tunneli Tallinnaan ja yöjuna Berliiniin. Meillä on keinot torjua ilmastonmuutos. Tehdään se.

NUORTEN AVOIN EUROOPPA! Mun Euroopassa maailman kokeminen ei saa olla varallisuudesta kiinni. Varmistetaan riittävä toimeentulo kaikille ja otetaan käyttöön eurooppalainen perustulo. Tarjotaan jokaiselle nuorelle mahdollisuus nähdä Eurooppaa antamalla 18-vuotislahjaksi Interrail-lippu ja kymmenkertaistetaan vaihto-ohjelmia tukevan Erasmus-ohjelman rahoitus.

KESTÄVIEN JA ELÄVIEN KAUPUNKIEN EUROOPPA! Euroopan tulevaisuus ja talouskasvu on sen kaupungeissa. Tuetaan kaupunkien kasvua ja mahdollistetaan jokaiselle kaupunkiin haluavalle mahdollisuus asua kaupungissa. Rakennetaan terveellisiä ja viihtyisiä kaupunkeja, joissa on puhdas ilma, enemmän tilaa ihmisille ja joissa kenenkään ei ole pakko omistaa autoa. Tiiviit kaupungit mahdollistavat kohtaamisia ihmisten välillä ja synnyttävät uusia ajatuksia ja ideoita. Nyt on aika tehdä eurooppalaista kaupunkipolitiikkaa!

Iiris Suomela

Kansanedustaja, kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja
25 vuotta, Tampere

Olen mukana politiikassa, koska en ole valmis hyväksymään huonompaa maailmaa kuin mihin synnyin. Nyt jos koskaan Euroopan on noustava vahvaksi vastavoimaksi taantumukselle. Ilmastonmuutos ja eriarvoistuminen on pysäytettävä nyt, jotta kenenkään ei tarvitse kärsiä menneiden sukupolvien virheistä.

Olen kotoisin Tampereelta Hervannasta, mutta olen asunut yhteensä seitsemän vuotta ulkomailla. Minulle on aina ollut selvää, että ihmiset liikkuvat rajojen yli ja ansaitsevat yhdenvertaisen kohtelun taustastaan riippumatta. Siksi ihmisoikeuksien puolustaminen ja syrjinnän vastustaminen on keskeinen tavoitteeni politiikassa.

Politiikan ohella toimin Tampereen yliopiston hallituksessa. Ajattelen, että koulutuksella on erityinen asema yhdenvertaisuuden edistämisessä. Toimivassa hyvinvointivaltiossa jokaisella on mahdollisuus valita oma suuntansa – varallisuudesta, perhetaustasta ja sukupuolesta riippumatta.

Jaa somessa: