Hyppää sisältöön

Tavoitteellisuutta kuntien luonnonsuojeluun!

Luonto on suuri ylpeydenaihe meille suomalaisille. Valitettavasti me emme voi olla erityisen ylpeitä luonnon monimuotoisuuden tilasta, sillä se heikentyy jatkuvasti kaikkialla Suomessa. Vaikka erilaisia kansallisia tavoitteita on asetettu luontokadon pysäyttämiseksi, kehitystä ei ole onnistuttu kääntämään. Luontokato vain kiihtyy silmiemme edessä.

Elinvoimaiset ekosysteemit ovat elämän perusedellytys. Luonto nimittäin tarjoaa meille elintärkeitä ekosysteemipalveluita yhteyttämisestä ilmaston sääntelyyn. Lähiluonto on kunnissa myös ihmisille merkityksellinen hyvinvoinnin lähde. Ekosysteemipalvelut eivät kuitenkaan ole mikään itsestäänselvyys, vaan niiden ylläpito edellyttää monimuotoista luontoa. Luontokatoon onkin välttämätöntä puuttua ripeästi erilaisin keinoin niin ihmisten kuin muun luonnon itsensä takia.

Koska luontokadon pysäyttäminen vaatii monipuolisia ratkaisuja, on meidän myös kunnissa tehtävä kaikkemme luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Luontokato on jäänyt taka-alalle kunnallisessa päätöksenteossa, ja monissa kunnissa onkin keskitytty pitkään ainoastaan ilmastotyöhön ja -tavoitteisiin. Luonnon monimuotoisuus ja ilmasto ovat kuitenkin tiiviisti yhteydessä toisiinsa, eikä toista voida pelastaa ilman toista. Ilmastokriisin tunnistaminen kunnissa alkaa olla arkipäivää, mutta seuraavaksi kuntien pitäisi alkaa torjua suunnitelmallisesti luontokatoa. 

Vihreät nuoret listaa kuntavaaliohjelmassaan useita toimia, joilla luonnon monimuotoisuutta voidaan suojella kunnissa. Luonnon monimuotoisuus on ilmaston tavoin otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa ja kuntien ilmasto-ohjelmien rinnalle tulee luoda luonnonmonimuotoisuusohjelma. Kuntien tulee asettaa konkreettisia tavoitteita luonnonsuojelulle, sekä laatia luonnonsuojeluohjelmat, joita seuraamalla turvataan monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet. Kuntien tulee aktiivisesti ehdottaa alueellaan olevia arvokkaita alueita suojeltavaksi sekä lisätä luonnonsuojelualueiden määrää. Kunnat voivat ottaa huomioon viher- ja virkistysalueiden yhtenäisyyden ja riittävän laajuuden, jotta eliölajit pääsevät liikkumaan alueelta toiselle ja isoillekin eläimille löytyy riittävän laajoja elinympäristöjä. Maankäytön suunnittelussa tulee ottaa huomioon vaikutukset luonnon monimuotoisuudelle ja pyrkiä toimimaan niin, että haitat luonnolle minimoituvat. 

Suomalainen luonto on kaunista ja ainutlaatuista. Jotta voimme olla jatkossa ylpeitä luontomme tilasta, on luontokato pysäytettävä ennen kuin on liian myöhäistä. Äänestä kuntavaaleissa ja varmista, että seuraava kunnanvaltuusto ottaa luonnon monimuotoisuuden suojelun tosissaan.

Jaa somessa:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Lisää aihealueeseen liittyen