Hyppää sisältöön

Taloudellinen tilanne ei saa estää vaihto-opiskelua

Opiskelijavaihto on olennainen osa korkeakoulutusta, tarjoten nuorille mahdollisuuden laajentaa maailmankuvaansa ja syventää ymmärrystään eri kulttuureista. Vaihdossa opitut taidot ja kokemukset ovat korvaamattomia niin henkilökohtaisessa kuin ammatillisessa elämässä, ja ne edistävät kansainvälistä yhteistyötä ja yhteisymmärrystä. Tämän vuoksi on erityisen tärkeää turvata opiskelijoiden mahdollisuudet hakea vaihtoon.

Orpon oikeistohallituksen kehysriihileikkaukset vaikuttavat vakavasti opiskelijoiden toimeentuloon. Opiskelijoiden asumistuesta leikkaaminen vaarantaa heidän taloudellisen selviytymisensä ja heikentää mahdollisuuksia keskittyä opintoihin. Opintorahan ja muiden tukien leikkaukset pakottavat monet opiskelijat tekemään töitä opintojensa ohessa, mikä hidastaa valmistumista ja lisää stressiä. Taloudellisen epävarmuuden kasvaessa yhä useampi nuori voi huonommin, ja heidän mahdollisuutensa suunnitella omaa koulutuspolkuaan heikkenevät. Opetus- ja kulttuuriministeriön tuottamassa Eurostudent 2022 -tutkimuksessa yksi suurimmista syistä olla hakematta vaihtoon onkin juuri pelko omasta taloudellisesta tilanteesta.

Leikkaukset opiskelijoiden toimeentuloon vähentävät mahdollisuuksia hakea vaihtoon. Opiskelijavaihto tarjoaa nuorille korvaamattomia kokemuksia ja avaa heille ovia uusiin kulttuureihin, kieliin ja ajattelutapoihin. Se edistää eurooppalaista yhteenkuuluvuutta ja identiteettiä. Eurooppalaisen identiteetin vahvistaminen perustuu yhteisiin arvoihin, kuten solidaarisuuteen, moninaisuuteen ja yhteistyöhön, ja opiskelijavaihto on keskeinen keino näiden arvojen edistämisessä. Se, ettei vaihtoon päästä, heikentää kansakunnan osaamispohjaa ja kilpailukykyä pitkällä aikavälillä.

Leikkaamalla opiskelijoiden toimeentulosta ja vaikeuttamalla heidän mahdollisuuksiaan hakea vaihtoon, Orpon hallitus vaarantaa sekä yksilöiden mahdollisuudet kehittyä että lähentyä Eurooppaan. On välttämätöntä, että hallitus ymmärtää opiskelijoiden tukemisen merkityksen ja tekee päätöksiä, jotka mahdollistavat nuorten täysipainoisen osallistumisen sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Tulevaisuutemme riippuu hyvin koulutetuista, sivistyneistä ja kansainvälisesti suuntautuneista nuorista, joiden on voitava rakentaa parempaa ja yhdenvertaisempaa tulevaisuutta.

Jaa somessa:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Lisää aihealueeseen liittyen