Hyppää sisältöön

Sateenkaarioikeuksia edistetään kunnissa!

Kuva: Yasmin Ayyoubi

Tänään vietetään kansainvälistä homo-, trans- ja bifobian vastaista päivää, joka sattuu tänä vuonna poikkeuksellisesti kuntavaalien kynnykselle ennakkoäänestyksen lähestyessä nopeaa vauhtia. Itse toivoisin teemapäivän lisäävän kampanjoinnin loppumetreillä keskustelua sateenkaarioikeuksien edistämisestä kunnissa. Tähän mennessä keskustelu on ollut melko vähäistä, vaikka meillä on kunnissa aito mahdollisuus puuttua sateenkaari-ihmisten kokemaan syrjintään.

Tällä viikolla on julkaistu yleisölle suurten mediatalojen vaalikoneita, joiden kysymyksillä on melko paljon vaikutusta aiheisiin, joista kuntavaalien alla julkisuudessa keskustellaan. Sateenkaarioikeuksien osalta vaalikonekysymykset ovat pitkälti keskittyneet siihen, pitäiskö kuntien osallistua pride-liputukseen vai ei. Kuluneen valtuustokauden aikana useissa kunnissa on kyseinen liputus herättänyt voimakkaita tunteita. Monet kunnat ovat rohkeasti päättäneet liputtaa priden kunniaksi. Valitettavasti taas joissakin kunnissa taantumukselliset voimat ovat voittaneet eikä pride-liputusta ole tahdottu järjestää. 

Pride-liputus olisi kuitenkin tärkeää sallia kaikissa kunnissa, koska liputuksen symbolinen merkitys on sateenkaari-ihmisille suuri. Pride-liputus ei kuitenkaan yksinään voi olla minkään kunnan ainoa teko sateenkaari-oikeuksien parantamiseksi. Se on kaunis ele tuoda sateenkaariasiat osaksi arkea ja katukuvaa, mutta se ei itsessään konkreettisesti vähennä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohdistuvaa syrjintää.

Miten meidän sitten tulisi kunnissa edistää sateenkaarioikeuksia, jos sateenkaariliputus ei riitä?

Politiikan avulla meidän on saatava rakennettua sellaisia kuntia, jossa jokainen voi tulla kohdatuksi ja ymmärretyksi omana itsenään ilman pelkoa syrjinnästä. Kunnissa tunne hyväksytyksi tulemisesta muotoutuu hyvinkin arkisten mutta merkityksellisten kohtaamisten ja kokemusten pohjalta. Ei ole yhdentekevää, kuinka moninaisuus otetaan osaksi kasvatusta ja opetusta tai millaisessa roolissa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysymykset ovat kuntien työyhteisöissä. Meitä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia on kaikkialla aina kouluista vanhainkoteihin. Me olemme kunnallisten palveluiden asiakkaita ja käyttäjiä. 

Tämän takia on äärimmäisen tärkeää, että kunnissa koulutettaisiin kuntien työntekijöitä, kuten opetushenkilöstökuntaa sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstöä, sateenkaariasioista, jotta jokainen osaisi ottaa moninaisuuden huomioon omassa toiminnassaan ja puuttua syrjintään. Kuntien on myös otettava työnantajana vastuuta sateenkaarityöntekijöiden hyvinvoinnista. Strategiatasolla kuntien tulee luoda konkreettisia keinoja, joiden avulla parannetaan sateenkaari-ihmisten turvallisuuden tunnetta työyhteisössä, jotta jokainen voi olla oma itsensä.

Sateenkaari-ihmiset on huomioitava julkisissa tiloissa. Kuntien on tarjottava sukupuolineutraaleja wc-, peseytymis- ja pukeutumistiloja. Nykyisin kyseiset tilat perustuvat pitkälti kaksijakoiselle sukupuolikäsitykselle eikä huomioi sukupuolen moninaisuutta. Turvallisen tilan ja saavutettavuuden kannalta onkin sukupuolineutraalit saniteettitilat välttämättömyys.

Sateenkaarioikeuksia edistämällä parannetaan hyvin monen ihmisen elämänlaatua ja hyvinvointia. On meidän jokaisen vastuu nostaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia esille ja puolustaa niitä sekä antaa ääni sellaiselle ehdokkaalle, joka oikeuksia tahtoo aidosti paikallistasolla edistää. Homo-, trans- ja bifobian vastainen päivä ei nimittäin ole ainoastaan tänään. Se on vuoden jokaisena päivänä.

Jaa somessa:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Lisää aihealueeseen liittyen