Hyppää sisältöön

5 teesiä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien edistämiseksi

Tasa-arvo ei ole todellakaan valmis, vaan Suomessa tarvitaan vielä paljon työtä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä syrjivien asenteiden ja rakenteiden purkamiseksi. Vihreät nuoret kokosi yhteen viisi tapaa edistää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa.

1. Translaki korjattava sukupuolen itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi – loppu stereotyyppiseen kahtiajakoon pakottamiselle ja pakkosterilisaatiolle.

Suomen translaki on korjattava ihmisoikeuksia kunnioittavaksi. Tämänhetkinen laki ottaa vallan sukupuolen määrittelyyn ihmiseltä itseltään ja antaa sen viranomaisille. Jokaiselle ihmiselle kuuluva sukupuolen itsemääräämisoikeus tulee asettaa uuden translain keskiöön niin juridisen sukupuolen vahvistamisen kuin hoidoista päättämisen suhteen. Juridinen sukupuoli on muutettava ilmoitusasiaksi ja jokaiselle on taattava heidän tarvitsemansa hoito – ei kaksijakoisten sukupuolistereotypioiden vaan ihmisten omien tarpeiden perusteella. Lisätään mahdollisuus valita kolmas vaihtoehto juridiseksi sukupuoleksi.

2. Eroon syrjivistä asenteista niin päiväkodeissa kuin työpaikoilla

Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä ennakkoluuloja ja stereotypioita on purettava kaikkialla päiväkodeista lähtien. Annetaan jokaiselle – myös lapsille ja nuorille – mahdollisuus etsiä ja toteuttaa omaa sukupuoli-identiteettiään. Panostetaan etenkin kasvatusalan sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden täydennyskoulutukseen yhdenvertaisuuden edistämisestä. Varmistetaan, että jokaisella oppilaitoksella ja työpaikalla on kunnianhimoinen yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka toteuttamiseen on riittävästi rahaa ja aikaa.

3. Tasa-arvoa sateenkaariperheille

Taataan monimuotoisille perheille tasa-arvoinen asema suhteessa perinteisiin heteroydinperheisiin. Mahdollistetaan useamman kuin kahden juridisen vanhemman aseman tunnistaminen. Uudistetaan vanhempainvapaat 6+6+6-mallin mukaisesti monimuotoiset ja sateenkaarevat perheet huomioiden.

4. Loppu vähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän ja väkivallan vähättelylle

Liian moni sateenkaareva suomalainen kokee säännöllisesti vakavaa syrjintää, häirintää ja jopa väkivaltaa. Tilanne on erityisen huono rodullistettujen ja maahanmuuttajien kohdalla. Siitä huolimatta vain pieni osa vähemmistöihin kohdistuvasta syrjinnästä ja väkivallasta johtaa tuomioon. Suomen lainsäädäntöä on selkiytettävä ja tiukennettava jokaisen itsemääräämisoikeuden ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi. Etenkin seksuaalirikoslainsäädäntö on uudistettava sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta kunnioittavaksi. Sanallinen häirintä ja vihapuhe on kiellettävä rikoslaissa. Lisäksi raiskauksen määritelmän on perustuttava ensisijaisesti suostumuksen puutteeseen.

5. Rajat ylittävää solidaarisuutta niin maahanmuutto- kuin ulkopolitiikkaan.

Suomen on otettava entistä vahvempi rooli yhdenvertaisuuden puolustajana maailmanpolitiikan kentällä. Kehitysyhteistyössä tulee kiinnittää erityistä huomiota sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen aseman parantamiseen. Suomen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan suunta on käännettävä ihmisoikeuksia kunnioittavaksi ja kansainvälisten sopimusten mukaiseksi. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien turvapaikanhakijoiden kohtelu on tällä hetkellä erityisen epäoikeudenmukaista. Suomen tulee puolustaa haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden oikeuksia, ei polkea niitä.

Jaa somessa:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Lisää aihealueeseen liittyen