Hyppää sisältöön

Perustuslakivaliokunta hylkäsi ihmisoikeudet!


Perustuslakivaliokunnan tehtävä on valvoa lakihankkeiden perustuslaillisuutta ja suhdetta ihmisoikeussopimuksiin. Oikeusoppineet ovat todenneet rajalain olevan ehdottomien perus- ja ihmisoikeuksien vastainen. Kaikkein räikeämmin se rikkoo ehdotonta palautuskieltoa, oikeussuojaa ja oikeutta hakea turvapaikkaa.

Miten lakialotteiden perustuslaillisuutta valvova elin voi toimia perustuslain ja sille määriteltyjen tehtävien vastaisesti? Onko ihmisoikeuksilla tulevaisuudessa mitään väliä, jos ne voidaan sivuuttaa pelkällä poliittisella päätöksellä?

“Esitys pohjautuu rakenteelliselle rasismille. Turvaa hakevilla ihmisillä ei ole minkäänlaista perus- ja ihmisoikeuksien turvaamaa suojaa tai ihmisarvoa.  Sen sijaan rajavartioviranomaiset ja poliitikot saavat toiminnallaan vähät välittää niin perusoikeuksista kuin kansainvälisisista ihmisoikeussopimuksista itse säätämän lain turvin, ilman seuraamuksia.” painottaa puheenjohtaja Selinä Nera

Tiedotustilaisuudessa rajalaista todettiin, että perustuslakivaliokunta ei tee päätöksiään poliittisin perustein vain arvioivat perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut. Vihreät nuoret esittävät, että perustuslakivaliokunta muutetaan riippumattomaksi asiantuntijaelimeksi. 

“Tämä mahdollistaisi sen, että lakia tulkitessa esitöiden pohjalta perus- ja ihmisoikeudet huomioitaisiin paremmin.” Ehdottaa puheenjohtaja Selinä Nera.

Myös jälkikäteistä perustuslainmukaisuuden valvontaa on parannettava. Tämä toteutuisi  esimerkiksi antamalla tuomioistuimille mahdollisuus jättää soveltamatta perustuslain kanssa ristiriitaista lainsäädäntöä ilman ”ilmeistä ristiriita” vaatimusta.

“Edustaja toisensa jälkeen puhui aikataulupaineesta. Ihmettelen suuresti, miten näin merkittävää perustuslakiin ja ihmisoikeuksiin kajoavaa lakia voidaan kiirehtiä vain toteamalla, että tuskin parempaakaan esitystä saadaan. Kuten vihreiden Diarra sanoi, meillä on perustuslaki, jonka keskeisenä osana ihmisoikeussopimukset ovat. Me emme voi tiukassakaan paikassa päästää niistä irti, koska juuri silloin tapahtuu se, mitä tällä halutaan tapahtuvan. Me päästämme irti siitä, mitä me itse pidämme tärkeänä.” Ihmettelee puheenjohtaja Ilvonen.

“Kansallisella lainsäädännöllä ei voi säätää ihmisoikeussopimusten vastaisesti. Jos Suomen hallitus ja sen oman työn perustuslaillisuutta valvova elin ovat nyt valmiita romuttamaan kansainväliset sopimukset, hylkäämään Suomen perustuslain ja ihmisoikeussopimukset, milloin tämä tapahtuu seuraavan kerran? Vihreät nuoret eivät tätä voi hyväksyä.” Ilmoittavat puheenjohtajat Nera ja Ilvonen.

Jaa somessa:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Lisää aihealueeseen liittyen