Hyppää sisältöön

Ohjelmien ja linjapaperien muuttaminen

Ovatko Vihreiden nuorten päästövähennystavoitteet jääneet jälkeen tuoreimmasta tutkimuksesta? Onko kanta lihantuotantoon liian löperö? Onko kanta toisen kotimaisen kielen opiskeluun ristiriidassa eri ohjelmien välillä?

Vihreiden nuorten ohjelmat ja linjapaperit on syysliittokokouksen 2012 päätöksellä avattu jäsenten ja jäsenjärjestöjen muutosesityksille. Muutosesityksiä Vihreiden nuorten ohjelmiin ja linjapapereihin voi tehdä vähintään yksi jäsenjärjestö tai vähintään neljä henkilöjäsentä. Muutosesitykset ohjelmiin käsittelee liittokokous, linjapapereihin hallitus.

Muutosesitykset liittokokouksen hyväksymiin ohjelmiin
Muutosesitykset liittokokouksen hyväksymiin ohjelmiin tehdään neljä viikkoa ennen liittokokousta nettilomakkeella, jolla esityksen tekijä ilmoittaa seuraavat tiedot:

• esityksen tekevän järjestön nimi tai tekevien vähintään neljän jäsenen nimet
• muutosesityksen täsmällinen kohde (mikä ohjelma, mitkä rivit)
• itse muutosesitys
• perustelut muutosesitykselle

Periaateohjelmaan ei voi tehdä muutosesityksiä sen hyväksymistä seuraavalle liittokokoukselle.

Hallitus käy läpi muutosesitykset ja esittää niitä liittokokoukselle joko hyväksyttäväksi, hylättäväksi tai hyväksyttäväksi muutettuna.

Mikäli muutosesityksiä tulee liittokokouksen käsittelyyn, tämä ilmoitetaan liittokokouskutsussa, joka lähtee viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta.

Liittokokouksessa muutosesityksistä käydään keskustelu ja niiden jatkovalmistelu siirretään tarvittaessa kaikille liittokokousedustajille avoimelle työryhmälle, joka kokoontuu kokoustauolla. Liittokokous päättää muutosesityksistä kuten normaalissa ohjelmien käsittelyssä.

Muutosesitykset hallituksen hyväksymiin linjapapereihin
Muutosesitykset hallituksen hyväksymiin linjapapereihin tehdään kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta nettilomakkeella, jolla esityksen tekijä ilmoittaa seuraavat tiedot:

• esityksen tekevän järjestön nimi tai tekevien vähintään neljän jäsenen nimet
• muutosesityksen täsmällinen kohde (mikä linjapaperi, mitkä rivit)
• itse muutosesitys
• perustelut muutosesitykselle

Mikäli muutosesityksiä tulee hallituksen käsittelyyn, tämä ilmoitetaan kokouskutsussa, joka lähtee viimeistään viikkoa ennen kokousta.

Hallitus päättää muutosesityksistä kuten normaalissa linjapaperien käsittelyssä.

Tsekkaa kaikki voimassa olevat ohjelmat ja linjapaperit!

Jätä muutosesitys tässä.

Jaa somessa: