Hyppää sisältöön

Loppu luonnonvarojen riistolle! Kaivoslaki uudistettava viipymättä ensi hallituskaudella!

Vihreät nuoret vaativat kaivoslain uudistamista ja ympäristöhallinnon valvontaresurssien lisäämistä seuraavalla hallituskaudella. Nykyinen kaivoslainsäädäntö mahdollistaa luonnonvarojemme riiston monikansallisten yhtiöiden toimesta ja ympäristövahinkojen jättämisen yhteiskunnan siivottavaksi ja veronmaksajien maksettavaksi.


Kaivosyhtiöiden ympäristörikosten noustua otsikoihin keskustelu kaivoslainsäädännön puutteellisuudesta on ottanut tulta alleen. Suomen maapinta-alasta noin seitsemäsosa on tavalla tai toisella kaivosyhtiöiden varaamaa. Suomessa on edelleen käytössä muinainen “löytäjä saa pitää” -periaate, jonka mukaan mineraalivarat kuuluvat sille, joka varaa alueen ensimmäisenä itselleen. Edes luonnonsuojelualueet eivät ole turvassa ylikansallisilta kaivsoyhtiöiltä.

”Emme voi odottaa taas seuraavaa neljää vuotta katsellen sivusta, kun Suomen luontoa käytetään häikäilemättömästi hyväksi. Uusiutumattomat luonnonvarat tulee määritellä valtion omaisuudeksi ja niiden käytöstä on maksettava esimerkiksi louhintaveron kautta asiaan kuuluva hinta. Malmien etsintä on kiellettävä luonnonsuojelualueilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Lyhytnäköinen elinkeinopolitiikka ei saa mennä ympäristöarvojen edelle”, linjaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Sameli Sivonen.

Vihreät nuoret haluavat selkeyttää kuntien päätäntävaltaa estää malminetsintä alueillaan, sekä antaa naapurikunnille, joiden alueelle vaikutukset voivat ulottua, mahdollisuuden tulla kuulluksi.

”Kaivoslain uudistamisessa on kyse myös ihmisoikeuksista. Suuri osa kaivosyhtiöiden varauksista sijaitsee Lapissa alueilla, joilla kaivostoiminta uhkaisi saamelaisten elinkeinoja. Kaivoslaki on uudistettava siten, että paikallisten asukkaat, kunnat ja alkuperäiskansa saavat suuremman sananvallan kaivoslupaan”, muistuttaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Amanda Pasanen.

Kaivosyhtiöt maksavat toiminnastaan vakuuksia, joilla on tarkoitus kattaa mahdolliset ympäristön pilaantumisesta aiheutuvat kulut. Nykyiset vakuudet ovat monesti liian pieniä korvaamaan syntyneet ympäristöhaitat. Vakuusmenettelyyn liittyy myös laajempi ongelma. Miten määritellä hintalappu ympäristön peruuttamattomalle turmelemiselle?

“Pahimmillaan vahingon sattuessa ja kaivosyhtiön ajautuessa konkurssiin ympäristötuhot jäävät suomalaisen yhteiskunnan maksettavaksi. Kaivoslain uudistuksella on varmistettava, että yritykset vastaavat aina kaivoksen sulkemisesta. Tähän esitämme ratkaisuksi kaivosrahaston perustamista”, linjaa Vihreiden nuorten puheenjohtaja Sameli Sivonen.

”Kaivosteollisuus on myös sukupolvikysymys. Saavatko tulevat sukupolvet nauttia niistä luonnonsuojelualueista ja kansallispuistoista, joihin ihmiset tulevat pitkien matkojen päästä rauhoittumaan. Kestävä kehitys on luonnonvarojen turvaamista tuleville sukupolville. Seuraavasta hallituksesta on tehtävä kestävän kehityksen hallitus, joka seisoo ennemmin suomalaisen luonnon, kuin ylikansallisten kaivosyhtiöiden puolella”, lopettaa Amanda Pasanen.

Allekirjoita Kaivoslaki Nyt -kansalaisaloite kaivoslain muuttamiseksi täällä: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3795.

Vihreiden nuorten puheenjohtajat

puheenjohtajat@vihreatnuoret.fi

Sameli Sivonen, 050 4066855

Amanda Pasanen, 040 9611330

Vihreillä nuorilla on kaksi tasa-arvoista puheenjohtajaa

Vihreiden nuorten puheenjohtajat Sameli Sivonen ja Amanda Pasanen (kuva Salla Merikukka):  https://drive.google.com/file/d/1ExSWWNvkLf22cyoTotYwAGPXnk-l-h83/view?usp=sharing


Jaa somessa:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Lisää aihealueeseen liittyen