Hyppää sisältöön

Liittokokousasiakirjat 2021

Liittokokousasiakirjat

Vuoden 2021 liittokokouksessa käsitellään liiton periaateohjelma, talouspoliittinen ohjelma sekä talousarvio, toimintasuunnitelma ja jatkuvan toiminnan kuvaus vuodelle 2022. 

Ennen asiakirjojen käsittelyä liittokokouksessa kaikilla Vihreiden nuorten jäsenjärjestöillä, työryhmillä ja jäsenillä on mahdollisuus kommentoida asiakirjojen luonnoksia. Tämän jälkeen hallitus käsittelee asiakirjat uudestaan ja antaa liittokokoukselle esitykset hyväksyttävistä asiakirjoista.

Liittokokouksen toiminnan kannalta olennaisia asiakirjoja ovat myös turvallisemman tilan periaatteet sekä muut asiakirjat. Näitä asiakirjoja ei kuitenkaan käsitellä liittokokouksessa, mutta niihin on liittokokoukseen osallistujan hyvä perehtyä.

Liittokokouksessa käsiteltävät asiakirjat löytyvät seuraavista linkeistä:

Menettelytapasääntö

Esityslista

Toimintakertomus 2020

Tilintarkastuskertomus 2020

Tilinpäätös 2020

Liittokokousaloite

Jatkuvan toiminnan kuvaus 2022

Toimintasuunnitelma 2022

Talousarvio 2022

Periaateohjelma

Talouspoliittinen ohjelma

Liittokokouskannanotto

Jaa somessa: