Hyppää sisältöön

Liittokokouksen paikkajako

Liittokokousedustajista sanotaan Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton voimassa olevissa säännöissä seuraavaa:

Ylintä päätösvaltaa liitossa käyttävät yhdistysjäsenten ja suorien henkilöjäsenten valitsemat 100 liittokokousedustajaa liittokokouksessa. —

Äänivallan laskentaperusteena käytetään suorien henkilöjäsenten ja yhdistysjäsenten henkilöjäsenten määrää edellisen kalenterivuoden lopussa. Samana kalenterivuonna jäseneksi otettujen yhdistysjäsenten osalta lasketaan jäsenmäärä sen mukaan, mitä yhdistys on ilmoittanut jäsenanomuksessaan.

Liittokokouksen äänivaltaiset edustajat jakautuvat seuraavasti:
1. Suorat henkilöjäsenet ja kukin yhdistysjäsen saavat yhden edustajan.
2. Jäljelle jäävää edustajamäärää (100 vähennettynä henkilöjäsenten edustajalla ja yhdistysjäsenten määrällä) kutsutaan jäsenmäärän mukaan jaettaviksi edustajapaikoiksi.


Tarkemmin paikkajaon laskukaavaan voit tutustua säännöissä.

PAIKKAJAKO

Toimisto on laskenut liittokokouspaikat vuoden 2019 lopun jäsenmäärän perusteella. Vuoden 2020 liittokokouksessa varsinaisten edustajien paikat jakautuvat seuraavasti:

Liittokokouksen paikkajako
Helsingin Vihreät Nuoret ry 16
Tampereen vihreät nuoret – Virnu ry 11
Turun vihreät nuoret ja opiskelijat ry 10
Jyvioni – Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat ry 7
HYYn Vihreät ry 6
Oulun vihreät nuoret ry 5
Aaltovihreät ry 5
Vantaan vihreät nuoret ja opiskelijat ry 5
Kuopion vihreät nuoret ja opiskelijat ry 5
Lahden Vihreät Nuoret ry 4
Espoon vihreät nuoret ja opiskelijat ry 4
Joensuun Seudun Vihreät Nuoret ja Opiskelijat ry 4
Vaasan vihreät nuoret ja opiskelijat ry 4
Lapin vihreät nuoret ja opiskelijat ry 4
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton suorat henkilöjäsenet 10

YHT: 100

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN & VALTAKIRJAN TOIMITTAMINEN

Jäsenjärjestöt nimeävät edustajansa omien sääntöjensä mukaan joko yhdistyksen yleiskokouksessa tai hallituksen toimesta. Varsinaisia edustajia valitaan se määrä, mitä yhdistys on paikkajaossa itselleen saanut. Lisäksi voidaan valita vastaava määrä varaedustajia. Varsinaiset ja varaedustajat merkitään valtakirjaan.

Yhdistyksen sääntöjen mukaisten nimenkirjoittajien allekirjoittama valtakirja toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen liittari@vihreatnuoret.fi viimeistään 10.11. Valtakirjapohja löytyy nettisivuilta osoitteessa vihreatnuoret.fi/liittokokous. 

Nimettyjen kokousedustajien ja varaedustajien on ilmoittauduttava kokoukseen viimeistään perjantaina 6.11.2020. Toivomme että ainoastaan varsinaiset edustajat osallistuvat paikan päällä poikkeustilanteen vuoksi. Ilmoittaudu tästä.

Jaa somessa: