Hyppää sisältöön

Kansalaisjärjestöjen kannanotto: Parlamentaarisen komitean ehdotukset eivät edistä ihmisoikeuksia eivätkä tasa-arvoa

Asevelvollisuuden kehittämistä selvittänyt parlamentaarinen komitea julkaisi 26.11. mietinnön, joka silmiinpistävästi sivuuttaa Suomen asevelvollisuusjärjestelmän ihmisoikeusongelmat. Viimeksi keväällä 2021 YK:n ihmisoikeuskomitea esitti huolensa siviilipalveluksen pituudesta ja sotilaallisten tahojen vaikutusvallasta siihen. Lisäksi ihmisoikeuskomitea kehotti parantamaan tiedonsaantia oikeudesta aseistakieltäytymiseen ja vapauttamaan vangitut totaalikieltäytyjät.

Parlamentaarisen komitean loppuraportti ei tuo ratkaisua yhteenkään näistä ongelmista. Päinvastoin, ehdotukset huonontavat nykyistä tilannetta. Ehdotus siitä, ettei kesken varusmiespalveluksen siviilipalvelukseen siirtyvien suoritettuja palveluspäiviä hyväksiluettaisi rankaisisi henkilöitä näiden vakaumuksesta ja haluttomuudesta suorittaa aseellista palvelusta.

Myöskään sukupuolten tasa-arvo ei etene komitean ehdotusten myötä. Kutsuntojen laajentaminen koskemaan koko ikäluokkaa tosiasiallisesti huonontaisi nykytilannetta, lisäten asevelvollisuusjärjestelmän pakottavaa luonnetta ja säilyttäen sukupuolisyrjinnän. Miesikäluokasta 2/3 ja koko ikäluokasta 1/3 suorittaa tällä hetkellä asepalveluksen loppuun asti, emmekä näe perusteita määrän kasvattamiselle tulevaisuudessa. 

Nuorimmissa ikäluokissa pyrkimys sukupuolten tasa-arvoon on itsestäänselvyys, ja yhä useampi kyseenalaistaa koko kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän. Järjestelmä, jossa henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät rekistereistä löytyvän sukupuolimerkinnän perusteella, on nuorten arjen näkökulmasta absurdi muinaisjäänne.

Parlamentaarinen komitea ei tosiasiassa ollut halukas korjaamaan näitä ihmisoikeus- ja tasa-arvo-ongelmia. Täydeksi fiaskoksi osoittautuneen komitean ehdotukset vievät koko asevelvollisuuden ympärillä käytävää keskustelua täysin väärään suuntaan. Siksi vaadimme hallitusta jättämään komitean ehdotukset omaan arvoonsa ja valmistelemaan todella tarpeellisen asevelvollisuusuudistuksen puhtaalta pöydältä. 

Jaa somessa:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Lisää aihealueeseen liittyen