Hyppää sisältöön

Hallituksen maakuntauudistus on tuhoamassa ympäristönsuojelun

Maakuntauudistus on vaarassa tuhota suomalaisen ympäristöhallinnon. Hallituksen esitys heikentää merkittävästi ympäristönsuojelun laillisuusvalvontaa ja ulkoistaa viranomaisten tehtäviä kansalaisjärjestöille. Hallitus aikoo rajoittaa viranomaisten valitusoikeutta perusteettomasti. Samalla yleisen edun, eli ympäristön edun, valvontaa heikennetään merkittävästi. Vihreät nuoret pitää kaavailtua lakiehdotusta huonona ja vaatii itsenäisen ja riippumattoman ympäristöhallinnon turvaamista.

Vuonna 2020 toimintansa aloittavaan valtion uuteen lupa- ja valvontavirastoon LUOVA:aan kootaan valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä aluehallintovirastoista (AVI) ja Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (ELY). Sen sijaan monet valmistelevat toimet ja luonnon monimuotoisuuden edistämistehtävät eriytetään maakuntiin.

Vihreät nuoret vaatii, että ELY-keskusten ympäristövastuualue siirretään kokonaisuudessaan valtakunnalliseen ympäristövirastoon ympäristöministeriön alaisuuteen ja toimintaan osoitetaan riittävä rahoitus.

“Ympäristöhallinnon tehtävien hajauttaminen eri hallintotasoille lisää byrokratiaa ja heikentää luonnonsuojeluun käytettävissä olevia henkilöstöresursseja. Tämä on erittäin huolestuttava kehityskulku suomalaisen ympäristönsuojelun kannalta”, Vihreiden nuorten toinen puheenjohtaja Sameli Sivonen linjaa.

Samaan aikaan kun ympäristöhallinnon tehtäviä siirretään maakuntien hoidettavaksi, hallitus heikentää myös kansallisen tason ympäristöviranomaisten toimivaltaa. Valtion ympäristönsuojelusta vastaavilta LUOVA:n viranhaltijoilta poistetaan muutoksenhakuoikeus hallinto-oikeuteen oman virastonsa päätöksistä. Samalla hallitus poistaa uuden lupa- ja valvontaviranomaisen yleisen edun valvonnan yksikön, mikä uhkaa viedä ympäristöhallinnolta sen ydintehtävän: ympäristönsuojelun valvonnan. Yleisen edun valvonta käsittää yleisempien kollektiivisten kokonaisuuksien suojelun, kuten vesien, ilman, eliölajien ja kulttuuriympäristöjen suojelun.

“Lupaprosessien nopeuttaminen valitusoikeutta rajaamalla on oikeusvaltion periaatteiden vastaista. Suomen perustuslakiin on kirjattu, että yleisen edun valvonta on valtion tehtävä. Tämä on turvattava niin lainsäädännössä kuin viranomaisten valitusoikeuksien kautta”, Vihreiden nuorten toinen puheenjohtaja Iiris Suomela toteaa.

Lisätietoja:

Vihreiden nuorten puheenjohtajat
Sameli Sivonen, +358 50 406 6855
Iiris Suomela, +358 44 349 2228
puheenjohtajat@vihreatnuoret.fi

Jaa somessa:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Lisää aihealueeseen liittyen