Hyppää sisältöön

Eugenie Touma van der Meulen ehdolla SYLin hallitukseen


Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto esittää Eugenie Touma van der Meulenia Suomen ylioppilaskuntien liiton hallitukseen!

Eugenie opiskelee Helsingin yliopistossa neurotieteiden maisteriohjelmassa ja Taideyliopiston Sibelius-akatemiassa musiikin maisteriksi, soittiminaan cembalo ja continuo. Eugenie on toiminut tänä vuonna HYYn hallituksessa, vastuualueenaan tasa-arvo- ja kansainväliset asiat. Vuonna 2020 Eugenie toimi TaiYon hallituksessa, vastaten silloin kansainvälisten asioiden lisäksi sosiaalipolitiikasta ja viestinnästä.

Olen iloinen ja otettu kaikesta siitä tuesta ja luottamuksesta, mitä olen saanut hakiessani näin tärkeään tehtävään opiskelijaliikkeessä. Nyt jos koskaan tarvitsemme pelkäämätöntä äänitorvea opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi – etenkin marginalisoidut opiskelijat tarvitsevat puolustajansa! Olen innoissani jatkamassa työtäni vähemmän kuultujen äänien puolesta, paitsi rohkeudella myös huumorilla.

Eugenie Touma van der Meulen

Eugeniella on jo takanaan pitkä tie opiskelijaliikkeessä. Ennen TaiYon hallitusvuottaan 2020 hän ehti toimia TaiYon edustajiston puheenjohtajana vuosina 2017–2019. Hän on myös toiminut opiskelijoiden edustajana lukuisissa Taideyliopiston elimissä, kuten Taideyliopiston yliopistokollegiossa vuosina 2019–2020.

Tänä vuonna Eugenie on toiminut HYY:n hallituksessa, jossa hän on vastannut tasa-arvosta ja kansainvälisistä asioista. Vuosina 2020–2021 Eugenie toimi HYY:n Vihreiden edustajistoryhmän puheenjohtajana. Kaikessa Eugenien vaikuttamistyössä yhdistyy hänen lämminhenkisyytensä ja pyrkimyksensä vahvaan oikeudenmukaisuuteen.

Opiskelijoiden perustarpeet on täytettävä, jotta opiskeluaika ei olisi pelkkää kitkuttelua: edullinen asuminen, saavutettava terveydenhuolto ja riittävä toimeentulo kuuluvat kaikille opiskelijoille. Koulutuksen laatu on turvattava riittävällä perusrahoituksella, ja myös koulutuksen saavutettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Opiskelun on oltava mahdollista kaikille – myös kansainvälisten opiskelijoiden tulisi saada tuntea olonsa tervetulleeksi Suomeen ja opiskelijaliikkeeseen. Kansainväliset opiskelijat ovat tärkeässä roolissa suomalaisessa yhteiskunnassa niin opintojen aikana kuin sen jälkeenkin. Me emme ole vain vierailijoita, joita tulisi hampaat irvessä sietää.

Eugenie Touma van der Meulen

Eugeniella on takanaan myös TaiYon esitys. Suomen ylioppilaskuntien liiton uusi hallitus valitaan SYL:n liittokokouksessa Tampereella 17.–18.11.


The Federation of Green Youth and Students proposes Eugenie Touma van der Meulen to the board of the National Union of University Students in Finland!

Eugenie studies neuroscience at the University of Helsinki and harpsichord and continuo performance at the Sibelius Academy of the University of the Arts. Eugenie has served on HYY’s board this year, and their responsibility has been equality and international issues. In 2020, Eugenie served on ArtSU’s board. Then, in addition to international affairs, they were responsible for social policy and communication.

I am very happy and grateful for the trust I have received to run for such an important position in the student movement. Now more than ever do we need brave voices to safeguard and promote the rights and wellbeing of students, especially that of the most marginalised. I look forward to continuing my work of bringing up rarely heard but essential perspectives with courage and a sense of humour.

Eugenie Touma van der Meulen

Eugenie has wide experience in the student movement. Before their year on the board of ArtSU in 2020, they served as the chair of ArtSU’s representative council in 2017–2019. They has also acted as a student representative in numerous bodies of the University of the Arts, such as the University Collegium of the University of the Arts in 2019–2020.

This year, Eugenie has served on the board of HYY, where they has been responsible for equality and international affairs. In 2020–2021, Eugenie served as the chairperson of the green group of HYY’s representative council. In all their advocacy work, they combines a strong sense of justice with warmth towards all those they encounters in her work. 

In order to thrive while studying, students’ basic needs must be met: affordable housing, well-funded health care, and sufficient income. The quality of education must be safeguarded as well, by sufficient funding and paying attention to the accessibility of education for everyone. In addition, international students must be made to feel like they are a welcome and essential part of Finnish society both during their studies and after, rather than as barely tolerated visitors.

Eugenie Touma van der Meulen

ArtSU also proposes Eugenie. The new board of the National Union of University Students in Finland will be elected in Tampere on November 17–18.


Lisätietoja / More information

Eugenie Touma van der Meulen (they/she)
0503258041
eugenie.toumavandermeulen@hyy.fi 

Jami Haavisto (he/him)
0509189158
jami.haavisto@vihreatnuoret.fi

Jaa somessa: