Hyppää sisältöön

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloitteella jo yli 41 800 allekirjoitusta

jatkuva kasvatus

Lakialoite avohakkuiden kieltämiseksi valtion mailla ehdottaa korvaavaksi vaihtoehdoksi jatkuvapeitteistä metsänkasvatusta. Jatkuva kasvatus on kestävämpi vaihtoehto sekä ekologisesti että taloudellisesti.

Jatkuva kasvatus, toiselta nimeltään erirakenteinen metsänkasvatus, säästää osan metsäalueen puista, jolloin metsä on ikärakenteeltaan monipuolinen. Metsässä säilyy hakkuidenkin jälkeen puita, jolloin ekosysteemi ja sen varassa olevat eliöt eivät katoa. Pesäpuita säilyy ja myös mustikkasadon on osoitettu olevan parempi jatkuvan kasvatuksen metsissä.

Monipuolinen ikärakenne metsissä on luonnollista metsäekosysteemeille ja lisää niiden monimuotoisuutta. Monimuotoisuus toimii ekosysteemien turvakeinona muutoksilta. Tasaikäismetsänkasvatus eli avohakkuu on määritetty lajien uhanalaisuutta lisääväksi tekijäksi uhanalaisuusluokituksessa. Jatkuvan kasvatuksen metsiä voidaan myös hakkuun jälkeen käyttää monipuolisesti toisin kuin avohakattuja paljaita metsiä. Etenkin valtion metsien tulisikin olla monipuolisesti käytettävissä.

Jatkuva kasvatus ei yksin takaa metsälajien säilymistä, mutta on askel oikeaan suuntaan. Sen ohella täytyy myös turvata luonnolliseen metsän uudistumiseen kuuluva lahopuun määrä, mistä monet lajit ovat riippuvaisia.

Metsäekonomistien mallien avulla on osoitettu jatkuvan metsänkasvatuksen olevan metsänhoitajan kannalta taloudellisesti kannattavampaa kuin avohakkuut. Tämä johtuu metsänuudistamisen kuluista, joihin kuuluu esimerkiksi avohakkuun jälkeiset maanmuokkaus investoinnit.

Lopetetaan avohakkuut ja otetaan jatkuva metsänkasvatus käyttöön. Käy siis allekirjoittamassa #avohakkuuthistoriaan kansalaisaloite: https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/3184

Jaa somessa:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Lisää aihealueeseen liittyen