Hyppää sisältöön

Avohakkuut historiaan! Allekirjoita kansalaisaloite

Avohakkuut historiaan vihreät nuoret

Allekirjoita kansalaisaloite terveempien metsien ja monimuotoisen luonnon puolesta! On aika saattaa metsien tuhoaminen avohakkuilla historiaan.

Avohakkuu tarkoittaa tietyn metsäalueen kaikkien puiden kaatamista, mikä vaikuttaa suuresti monella tasolla. Ne heikentävät ja yksinkertaistavat metsäekosysteemejä ja pilaavat suomalaisille oikeutettuja virkistysalueita vähentämällä retkeily-, sieni- ja marjametsiä. Näiden lisäksi avohakkuut vaikuttavat vesistöjen rehevöitymiseen ja kiihdyttävät ilmastonmuutosta vapauttamalla hiilidioksidia ja vähentämällä hiilinielujen määrää.

Ekosysteemien laaja-alainen tuhoaminen heikentää lajien monimuotoisuutta ja vaikuttaa näin myös koko maan biodiversiteettiin. Tämä näkyy esimerkiksi jo peruskoulusta tutuissa, Suomelle aiemmin tyypillisissä hömötiaisissa sekä töyhtötiaisissa. Hömö- ja töyhtötiainen luokitellaan Suomessa nykyään uhanalaisiksi, vaikka ovatkin elinvoimaisia koko maapallolla. Avohakkuut aiheuttavatkin monille lintulajeille ongelmia, kun pesinnän kannalta tärkeitä puita kaadetaan koko metsän kaatamisen seurauksena. Avohakkuiden vuoksi myös esimerkiksi mustikkaa esiintyy metsissämme enää puolet siitä mitä 1950-luvulla.

Vihreät nuoret kannattaa ympäristöjärjestöjen ehdottamaa jatkuvapeitteistä kasvatusta vaihtoehtona avohakkuille. Jatkuva kasvatus on ekologisempaa metsätaloutta, jossa otetaan huomioon ympäristöhaitat kaatamalla hakkuissa vain osa metsän puista. Näin valtion metsistä saadaan yhä tuloja, mutta metsät säilyvät monipuolisempina ja ekosysteemeille aiheutuvat haitat vähenevät. Ongelmana on yhä luonnonmukaisuuden, eli esimerkiksi lahopuiden puute, jota tulee edistää metsänhoitoa suunniteltaessa. Jatkuva kasvatus on tietyissä tilanteissa myös metsänomistajille kannattavampaa takaamalla tasaisemmat tulot ja vähentämällä kuluja.

Avohakkuut historiaan -kansalaisaloite avohakkuiden lopettamisesta valtion mailla on kerännyt jo yli 36 000 allekirjoitusta. Käy sinäkin allekirjoittamassa kansalaisaloite avohakkuiden saattamiseksi täällä.

#avohakkuuthistoriaan

Jaa somessa:

Sinua saattaa myös kiinnostaa

Lisää aihealueeseen liittyen