Hyppää sisältöön

5 teesiä sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi

Tasa-arvo ei ole valmis, vaan Suomessa tarvitaan vielä paljon töitä sukupuolittuneiden asenteiden ja rakenteiden purkamiseksi. Vihreät nuoret kokosi yhteen viisi sukupuolten väliseen tasa-arvoon liittyvää ongelmaa, jotka on korjattava suomalaisessa yhteiskunnassa mahdollisimman pian.

1. Translaki korjattava sukupuolen itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi – loppu stereotyyppiseen kahtiajakoon pakottamiselle ja pakkosterilisaatiolle.

Suomen translaki on korjattava ihmisoikeuksia kunnioittavaksi. Tämänhetkinen laki ottaa vallan sukupuolen määrittelyyn ihmiseltä itseltään ja antaa sen viranomaisille. Jokaiselle ihmiselle kuuluva sukupuolen itsemääräämisoikeus tulee asettaa uuden translain keskiöön niin juridisen sukupuolen vahvistamisen kuin hoidoista päättämisen suhteen. Juridinen sukupuoli on muutettava ilmoitusasiaksi ja jokaiselle on taattava heidän tarvitsemansa hoito – ei kaksijakoisten sukupuolistereotypioiden vaan ihmisten omien tarpeiden perusteella. Lisätään mahdollisuus valita kolmas vaihtoehto juridiseksi sukupuoleksi.

2. Tasa-arvoa vanhemmuuteen – sateenkaariperheille tasapuolinen kohtelu ja isille paremmat mahdollisuudet jäädä kotiin lasten kanssa.

Yksi suurimmista esteistä isien pidemmille hoitovapaille ovat työnantajien asenteet. Uudistetaan vanhempainvapaat 6+6+6-mallin mukaisesti ja varmistetaan kiintiöillä isien mahdollisuus jäädä kotiin. Samalla kiintiöt parantavat naisten asemaa työmarkkinoilla.

3. Eroon sukupuolittuneesta palkkakuopasta – stereotypioita kitkettävä ja hoiva-alojen palkkoja nostettava.

Sukupuolistereotypioita on purettava kaikkialla päiväkodeista lähtien. Naisvaltaisten alojen palkat on nostettava vastaamaan tehtävien vastuullisuutta ja vaativuutta. Vanhemmuuden kustannukset on jaettava kaikkien työnantajien maksettavaksi – nykyjärjestelmä johtaa nuorten naisten systemaattiseen syrjintään työmarkkinoilla.

4. Miehiä syrjivästä asevelvollisuudesta luovuttava – tilalle sukupuolineutraalit kutsunnat ja valikoiva asepalvelus.

Nykyinen miehiä syrjivä asevelvollisuus on korvattava kaikkia sukupuolia tasaisesti kohtelevalla järjestelmällä, joka ei perustu pantarangaistuksen uhkaan. Laajennetaan kutsunnat koskemaan koko ikäluokkaa ja siirrytään valikoivaan asepalvelukseen Norjan mallin tyyppisesti. Asepalveluksesta on kuitenkin voitava aina kieltäytyä rangaistuksetta.

5. Loppu seksuaalisen väkivallan vähättelylle – rikoslaki muutettava itsemääräämisoikeutta kunnioittavaksi.

80 prosenttia suomalaisista naisista on kokenut seksuaalista häirintää. Siitä huolimatta vain pieni osa häirintätapauksista ja raiskauksista johtaa tuomioon. Suomen lainsäädäntöä on selkiytettävä ja tiukennettava jokaisen itsemääräämisoikeuden turvaamiseksi. Sanallinen häirintä on kiellettävä rikoslaissa. Lisäksi raiskauksen määritelmän on perustuttava ensisijaisesti suostumuksen puutteeseen.

Jaa somessa: